Awareness AVG, daar red je privacy van je klanten mee!

Informatie is altijd beschikbaar en daarmee kwetsbaar. Daarnaast is er een grote mate van versmelting gaande op het fysieke en digitale vlak. Veiligheid van de persoonsgegevens is in grote lijnen afhankelijk van een tweetal factoren.

Een belangrijke factor is uw ICT omgeving. Vragen hierbij zijn onder andere; is uw IT up-to-date, heeft u end-to-end protection en autorisatiemanagement. Dit zijn echter allemaal in te regelen ict-technische componenten.

De grootst bepalende factor in de informatieveiligheid is de menselijke schakel. In het gedrag onderscheiden we in dit geval een tweetal aspecten, dit betreft onbewust en bewust gedrag.

Onbewust gedrag komt voort uit automatismen en gewoonten. Bewust gedrag bestaat uit handelingen die vanuit de motivatie om het goede te doen worden uitgevoerd. Dit wil niet zeggen dat onbewust gedrag niet op het “goede te doen” is gebaseerd, maar wel dat de afweging om het “goede te doen” niet (meer) wordt gemaakt. Wat drie jaar geleden goed was, kan nu achterhaald zijn.

Het zorgdragen voor een privacy bewuste organisatie levert u ook een professioneel imago op, naar zowel de arbeidsmarkt als naar uw klanten. De signalen die u hiermee afgeeft zijn onder andere:

  • U geeft een signaal af naar de markt dat u informatieveiligheid en privacy belangrijk vindt
  • Naar uw (potentiële) opdrachtgevers straalt u professionaliteit uit en geeft u aan dat de informatie binnen uw organisatie veilig is
  • Als organisatie laat u zien dat u innoveert op privacy en informatieveiligheid
  • Naar uw huidig en toekomstig personeel geeft u aan dat u de privacy van de medewerkers belangrijk vindt en hier passende maatregelen op neemt

Het trainen van awareness is geen lang en/of ingewikkeld traject maar juist een praktisch en kort waardoor de opgedane kennis en vaardigheden direct in het werk kunnen worden toegepast.

Wilt u vrijblijvend meer informatie, dan horen wij graag van u!