Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) is een scan die de privacy risico’s bij de verwerkingen van persoonsgegevens naar boven brengt. Op basis van deze DPIA maakt DAETA op systematische wijze inzichtelijk hoe groot de kans is dat de privacy van de betrokken personen van wie gegevens worden verwerkt wordt geschaad, waar deze risico’s zich voordoen en welke gevolgen daaraan voor hen verbonden zijn. Op basis van de uitkomsten van deze DPIA kunt u samen met ons of zelfstandig gericht acties ondernemen om deze risico’s te verminderen.