Awareness training

Veiligheid van de persoonsgegevens binnen uw bedrijf is in grote lijnen afhankelijk van een tweetal factoren. De ICT omgeving en de manier waarop de mensen in uw organisatie met de gegevens omgaan. Is de ICT omgeving relatief eenvoudig up to date te houden en te controleren, zo is dat met de processen en de manier waarop deze worden nageleefd een stuk minder eenvoudig.

In een Awareness training is dat waar wij ons op richten. We gaan dieper in op het bewust bekwaam worden en blijven en het kritisch durven zijn binnen de organisatie op het gebied van informatieveiligheid en privacy.

Het menselijk handelen onderscheidt zich in een tweetal aspecten, dit betreft onbewust en bewust gedrag. Onbewust gedrag komt voort uit automatismen en gewoonten. Bewust gedrag bestaat uit handelingen die vanuit de motivatie om het goede te doen worden uitgevoerd. Dit wil niet zeggen dat onbewust gedrag niet op het “goede te doen” is gebaseerd, maar wel dat de afweging om het “goede te doen” niet (meer) wordt gemaakt.
Wat drie jaar geleden goed was, kan nu achterhaald zijn.

Met een positief kritische blik binnen de organisatie zorgen we ervoor dat er regelmatig wordt nagedacht over het werkproces en de handelingen die we uitvoeren, zodat dit geen automatismen worden en op die manier de informatieveiligheid wordt gewaarborgd.