DAETA certificeringen

Wanneer u met DAETA samenwerkt kunnen wij u op verschillende niveaus helpen. Kiest u hiervoor, dan ontvangt u van ons een certificaat en nemen wij u op in een register dat ook door uw leveranciers en relaties te raadplegen is. Zo weten zij altijd dat ze met iemand werken die voldoet aan de laatste wet & regelgeving. De verschillende certificaten die u kunt krijgen zijn:

DAETA Scanned
Bij DAETA Scanned gaan wij uw organisatie scannen op compliance ten aanzien van de AVG. Door middel van interviews en diverse onderzoeken stellen wij een uitgebreid rapport op met de bevindingen en aanbevelingen. De nulmeting is hiermee uitgevoerd en u weet wat er binnen de organisatie te doen is om te voldoen aan de AVG.
Na het uitbrengen van het rapport kunt u als organisatie het kwaliteitskeurmerk DAETA Scanned voeren en wordt u opgenomen in ons online en openbaar register.

DAETA Certified
Bij DAETA Certified certificeren wij uw organisatie en stellen daarmee vast dat uw organisatie voldoet aan de AVG. In dit certificeringstraject zoomen wij in op de processen, procedures, uitvoerbaarheid, kennisniveau en technische oplossingen. Na het goed afronden van de audit mag u het kwaliteitskeurmerk DAETA Certified voeren en wordt u opgenomen in ons online en openbaar register. Met DAETA Certified ontvangt u van ons de garantie dat uw organisatie compliant is aan de AVG. Om DAETEA Certified te blijven dient u jaarlijks te slagen voor de her-audit die wij voor u kunnen uitvoeren.

DAETA Guaranteed
Bij DAETA Guarenteed geven wij de garantie af dat u volledig en altijd compliant bent aan de AVG. Dit is een extra garantie boven op DAETA Certified. Bij DAETA Guaranteed heeft u tevens de beschikking over Functionaris Gegevensbescherming as a Service(link), die u ook namens uw organisatie aanmeldt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle verantwoordelijkheden behorende bij de functie van Functionaris Gegevensbescherming wordt door een gecertificeerde Functionaris Gegevensbescherming uitgevoerd. Na het behalen van de audit en het aanmelden van de Functionaris Gegevensbescherming bij de Autoriteit Persoonsgegevens, mag u als organisatie het kwaliteitskeurmerk DAETA Guaranteed voeren en wordt u opgenomen in ons online en openbaar register.

DAETA Supported
Dit is onze dienstverlening om u als organisatie te ondersteunen en te begeleiden in het compliant worden aan de AVG. De mate van ondersteuning en begeleiding is afhankelijk van uw specifieke situatie en kan naar eigen inzicht worden aangepast gedurende het proces. Ons dienstenniveau strekt zich uit vanaf het fungeren als sparrings- en kennispartner tot het volledig in- en uitvoeren van alle werkzaamheden. Binnen DAETA Supported kunt u bepalen welke werkzaamheden u zelf uitvoert en welke u door ons laat uitvoeren, u heeft altijd de regie.