Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Scan

De AVG is van toepassing op elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt of verzamelt. De AVG (of te wel General Data Protection Regulation (GDPR) is de nieuwe Europese wetgeving die de nationale varianten, in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vervangt.

Binnen DAETA hebben wij een AVG-scan ontwikkeld die binnen uw organisatie het risicoprofiel in kaart brengt. Op basis van dit rapport kunt u maatregelen treffen om het risicoprofiel te minimaliseren of zelfs te elimineren. Na het uitvoeren van de scan kunt u ons uiteraard ook inschakelen voor het ontwikkelen en implementeren van de maatregelen.