Functionaris Gegevensbescherming as a Service (FGaaS)

DAETA is de specialist op het gebied van het leveren van een Functionaris Gegevensbescherming (FG)/ Data Protection Officer (DPO).

Een Functionaris Gegevensbescherming is in veel bedrijven niet per definitie een fulltime functie, maar is in veel gevallen wel een verplichting vanuit de AVG. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om via DAETA op flexibele basis de Functionaris Gegevensbescherming as a Service in te huren, wat u de volgende voordelen biedt zonder zelf iemand fulltime in dienst te hoeven nemen:

  • Grote mate van flexibiliteit voor uw organisatie
  • U betaalt alleen daadwerkelijk gewerkte uren
  • Altijd de mogelijkheid tot opschalen voor specifieke projecten en/of bij escalatie
  • Door een FG buiten uw organisatie heeft deze altijd een grote mate van onafhankelijkheid
  • Altijd een back-up vanuit het DAETA team met FG-ers (voor vakantie)
  • Het kennisniveau wordt altijd up-to-date gehouden
  • Door het aanstellen van een FG laat u zien aan de Autoriteit Persoonsgegevens dat u als organisatie bescherming van persoonsgegevens belangrijk vindt