Voorwaarden voor het gebruik van toestemming als grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens.

Klinkt het u niet dubbel in de oren? Voorwaarden stellen aan het ontvangen van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Als we hier kort over nadenken, zullen we zeggen dat dit overbodig want toestemming je geeft toch alleen maar als je het ermee eens bent. Dit kan nog wel eens anders zijn. Toestemming kan ook worden afgedwongen of vanuit een afhankelijkheidsrelatie worden gegeven zonder dat de betrokkene een vrije keus heeft.

In artikel 7 van de AVG worden de voorwaarden voor toestemming besproken:

  1. De verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen aantonen dat de betrokkene toestemming heeft gegeven voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens.
  2. Indien er een schriftelijke verklaring wordt gevraagd voor het geven van toestemming door de betrokkene, dient dit in een toegankelijke vorm en in begrijpelijke taal te worden gepresenteerd.
  3. De betrokkene moet op de hoogte worden gesteld van het recht om op elk willekeurig moment de toestemming in te trekken.
  4. Of de toestemming vrijelijk wordt gegeven is sterk afhankelijk van de vraag of van de uitvoering van een overeenkomst.

Het verwerken van persoonsgegevens op basis van toestemming lijkt op het eerste gezicht een uitkomst voor alle verwerkingen waarvoor u niet direct een grondslag heeft. Maar hiermee kan u of uw organisatie zich in een onstabiele situatie manoeuvreren.

Ten eerste moet u aantonen dat u aan alle voorwaarden voor toestemming voldoet en loopt u vervolgens nog het spreekwoordelijke risico dat de toestemming wordt ingetrokken. Indien de toestemming wordt ingetrokken moet direct worden gestaakt met het verwerken van de persoonsgegevens van de betrokken. Feitelijk kan de verwerking van de persoonsgegevens en uw proces door een voor u externe factor worden beïnvloed.

Ten tweede kan het zijn dat de Autoriteit Persoonsgegevens beoordeelt dat u niet op de juiste wijze aan de voorwaarden voor toestemming heeft voldaan. Op dat moment moet u tevens alle activiteiten waarbij de persoonsgegevens van de betrokkene(n) worden verwerkt staken.

De vraag is of u dit zou moeten willen en of u niet op basis van een andere grondslag de verwerking van persoonsgegevens kunt uitvoeren. Het onderzoeken of een andere grondslag de verwerking van de persoonsgegevens rechtvaardigt, kan lastig zijn maar biedt u daarna wel een stabiele basis gedurende uw proces.

Wij zien het verwerken van persoonsgegevens op basis van toestemming als “laatste” redmiddel, waarbij u zich terdege bewust dient te zijn van de voorwaarden en de mogelijke uitwerking hiervan voor uw verwerkingen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over de AVG, het staat u  vrij om contact met ons op te nemen.